W dniu 27.04.2018 roku, w hali „Gryfia” w Słupsku odbyły się III Targi Pracy pn. „Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych”. Targi zorganizowała Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, Urzędem Gminy w Słupsku, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku i Akademią Pomorską w Słupsku. W imieniu organizatorów targi otworzył Przewodniczący Rady Izby Jerzy Bury wspólnie z Beatą Chrzanowską, Przewodniczącą Rady Miasta w Słupsku.

IMG 4212 11

Dla osób szukających zatrudnienia były to udane targi. Wystawiło się na nich 37 firm z różnych branż z całego regionu, które przedstawiły liczne oferty pracy. Były one skierowane zarówno do osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, a także do bezrobotnych bez kwalifikacji. Były też oferty pracy dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w naszym regionie oraz propozycje pracy w niepełnym wymiarze dla seniorów pragnących wydłużyć swoją aktywność zawodową.

Propozycje pracy przedstawiły m.in. firmy: Viscon Group z Płaszewka, Plasmet z Widzina, Morpol z Ustki, NordGlass z Koszalina, Kronospan ze Szczecinka, Interkadra z Krakowa, Worthington (Stako) ze Słupska, Aerosol Service z Charnowa, oraz regionalne sieci handlowe Biedronka i Netto.

Na targach wystawiły się również agencje pośrednictwa pracy oraz instytucje i urzędy udzielające informacji i porad z aktywizacji zawodowej. Był więc Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, słupskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na targach nie zabrakło ofert dla młodzieży. Swoje stoiska zorganizowały: Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Liceum Wojskowe z Zespołu Szkół w Redzikowie, Branżowa Szkoła I stopnia „Rzemiosło” w Słupsku oraz Akademia Pomorska w Słupsku z ofertą nowych kierunków technicznych.

Zachętą dla młodych amatorów majsterkowania, którzy zastanawiają się nad wyborem zawodu, był także pokaz umiejętności posługiwania się narzędziami stolarskimi wykonany przez uczniów z „drzewniaka”. Towarzyszyła temu wystawa prac wykonanych w ramach praktyk zawodowych w Zespole Placówek Oświatowych (CKP) w Słupsku. Targi były też okazją do skonfrontowania swojej wiedzy o lokalnych firmach, co może mieć znaczenie przed wyborem takiej ścieżki kształcenia, która w przyszłości zapewni dobrą pracę.

Dla wystawców targi były też okazją do promocji swojej działalności. W ostatnich latach sporo się w naszej gospodarce zmieniło, powstało wiele firm stąd warto, by wiedza o ich produkcji i wytwarzanych wyrobach docierała również do zwykłych mieszkańców. To także dodatkowy atut targów. Warto zaznaczyć, że od lat w jednym miejscu nie spotkała się tak silna reprezentacja lokalnego przemysłu.

Tak jak zamierzali organizatorzy, targi stały się spotkaniem ludzi aktywnie poszukujących pracy i aktywnych firm, które dla nowych pracowników są w stanie zaoferować atrakcyjne miejsca pracy.