DSC 9327

19 października 2018 roku Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa obchodziła Jubileusz 25-lecia działalności. Doniosłe wydarzenie z udziałem byłych i obecnych działaczy słupskiego samorządu gospodarczego zaszczycił obecnością Pan Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała 31.07.1993 roku, a od 5.08.1993 roku stała się członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Słupską Izbę utworzyli ludzie o wielkiej pasji do działania. W kronikach Izby znajduje się wiele nazwisk osób, które zapisały najlepsze strony słupskiego samorządu gospodarczego. Są tam przedsiębiorcy, działacze gospodarczy i przedstawiciele władz samorządowych, są radni, parlamentarzyści, działacze ze sfery kultury i osoby duchowne, a także przedstawiciele urzędów, instytucji, mediów i organizacji pozarządowych. Wszyscy oni pozostawili w Izbie swój ślad łącząc się w aktywnej współpracy dla dobra regionu.

Wielu działaczy słupskiej Izby już odeszło, wielu zmieniło miejsce zamieszkania i pracy. A Izba wciąż trwa, jako wielka samorządowa rodzina, do której ciągle dołączają nowi przedsiębiorcy.

Niewątpliwie żywą historią Izby jest Eugeniusz Helski, który od początku był związany z tworzeniem samorządu gospodarczego w regionie słupskim. Z jego inicjatywy, jesienią 1989 roku powstało w Słupsku Towarzystwo Gospodarcze „Słupia”, które dało podstawy do zbiorowej działalności samorządu przedsiębiorców. W wyniku dynamicznego rozwoju, już w 1991 roku w Towarzystwie działało ponad 30 firm, co umożliwiło jego przekształcenie w słupski Oddział Gdańskiej Izby Prywatnego Przemysłu i Handlu.

       Na fali spontanicznie powstających w tym czasie w kraju izb gospodarczych, także w Słupsku nastąpiły dogodne warunki do uzyskania samodzielności. Zaistniała sytuacja do zaprezentowania społeczeństwu nowej struktury gospodarczej, która jako reprezentant przedsiębiorców i firm miała odegrać ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym regionu. W działania te mocno zaangażowali się wówczas: Stanisław Staniuk, Władysław Klimowicz, Elżbieta Wabiszczewicz, Leon Nowikow, Karol Seemann i wielu innych.

       W dniu 30.06.1993 roku, 50 członków założycieli powołało Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową, która miesiąc później została zarejestrowana sądownie. Pierwszym prezesem Izby został Stanisław Staniuk, repatriant ze Wschodu, rzemieślnik i przedsiębiorca, który zapoczątkował okres 25 lat rozwoju słupskiego samorządu gospodarczego.

Jubileusz Izby przypadł w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej wyjątkowej okazji władze Izby postanowiły ufundować sztandar upamiętniający dokonania wszystkich członków SIPH w ćwierćwieczu działalności. Fundatorami sztandaru stali się liczni przedsiębiorcy i sympatycy Izby, a honorowy patronat nad Jubileuszem 25-lecia SIPH objął Pan Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Ceremonia wręczenia sztandaru i uhonorowanie zasłużonych działaczy stanowiły kulminację święta słupskich przedsiębiorców. W tym wyjątkowym dniu oddano hołd, wspominano i wyróżniono wszystkich, których praca legła u podstaw rozwoju słupskiej Izby. Dzięki zaangażowaniu wielu osób Izba stała się ważnym gospodarczym partnerem na mapie Pomorza Środkowego wnosząc istotny wkład w jego przemiany gospodarcze i rozwój.

- Dziś firmy członkowskie SIPH – podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Jan Czechowicz - biorą udział w wielu ważnych inwestycjach, które sprawiają, że rośnie znaczenie naszego regionu, a mieszkańcom żyje się tu dostatnio i bezpiecznie.

W najważniejszym momencie uroczystości prezes KIG Andrzej Arendarski wręczył prezesowi SIPH ufundowany sztandar oraz odznaczył zasłużonych działaczy Izby. W swoim wystąpieniu podkreślił doniosłość wydarzenia:

- Sztandar to nie tylko symbol wartości, honoru i szacunku do tradycji. Sztandar dla członków Izby to także zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Organizacji i wobec społeczeństwa regionu.

Jubileusz 25-lecia działalności słupskiej Izby był nie tylko okazją do refleksji na temat osiągniętych sukcesów oraz wyzwań z jakimi przyszło się zmierzyć. Pokazał również, że Izba ma duży potencjał ludzi, doświadczenia i energii, który pozwala jej śmiało wytyczać nowe cele w samorządowej działalności.

Fot. SAS, P.Mandryk

 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Izba nie zapomniała o uhonorowaniu swoich działaczy. Za szczególne zasługi i wkład pracy w budowę i umacnianie samorządu gospodarczego w Słupsku odznaczono i wyróżniono:

Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej:

 1. Eugeniusz Helski - pionier samorządu gospodarczego w Słupsku, współzałożyciel Izby
 2. Jan Czechowicz - prezes SIPH
 3. Na wniosek ogólny - Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa

 Medalem 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej:

 1.  Edmund Żmuda -Trzebiatowski - członek honorowy
 2. Roman Małkiewicz - Sumabud
 3. Jerzy Bury - Eko-Plast
 4. Zdzisław Andrzej Walo - członek honorowy
 5. Jan Dobrzyń - Marud

Medalem Honorowym „Za zasługi dla Miasta Słupska”:

 1. Władysław Staniuk - członek honorowy
 2. Eugeniusz Szydło - Izo-Metal
 3. Andrzej Wójtowicz - Wodociągi Słupsk

Medalem Honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego:

 1.  Jerzy Safader - członek honorowy
 2. Mirosław Kamiński - PARR S.A.

Podziękowanie za 25 lat duszpasterskiej posługi dla słupskich przedsiębiorców otrzymał również ks. Prałat Jan Giriatowicz

 

Fundatorzy sztandaru SIPH

 1. Akademia Pomorska w Słupsku
 2. Eugeniusz Helski
 3. Krężel
 4. Eko-Plast Jerzy Bury
 5. Engie EC Serwis
 6. Furges
 7. PPPH Gras
 8. PHU Hydrobud-Eko
 9. „Instalex” M. Zieliński Sp. J.
 10. PW Izo-Metal Szydło
 11. Kancelaria Brokerska Andrzej Szalej, Wojciech Zaporowski
 12. Atecom
 13. Laminopol
 14. Markos
 15. Plasmet Czechowicz Sp..J.
 16. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 17. Premar
 18. 18.”Szpec-Bud”
 19. Wodociągi Słupsk
 20. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
 21. Zakład Optyczny s.c. Robert Stolc i Zygmunt Stolc
 22. Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku
 23. Sumabud Z.U.I. Małkiewicz
 24. Grawipol
 25. Dakar
 26. Profil Kosowicz
 27. Z.B. Dzida i Zaręba
 28. Kada
 29. AMS Staniuk
 30. Sterlog
 31. Beata Chrzanowska
 32. 32.Row-Mot
 33. 33.ADD M. Szymoniak
 34. ZNMR
 35. Tołłoczko
 36. Lech Feder
 37. RWS Cetus
 38. Zespół Szkół Budowlanych I Kształcenia Ustawicznego w Słupsku
 39. Neplus
 40. ZAK Elektronics
 41. Marbud
 42. Auto Diug

Fot. SAS, P. Mandryk