Zdjęcie SOA 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 listopada br. w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Słupsku odbyło się podsumowanie projektu pn. "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego" (SOA) dot. opracowywania programów kształcenia oraz realizacji staży zawodowych.

 

     Spotkanie zorganizowała Akademia Pomorska w Słupsku z udziałem Rektora Uczelni, dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego oraz prorektorów: dr hab. Danuty Gierzyńskiej i dra hab. inż. Aleksandra Astela. Gościem specjalnym uroczystości był Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller.

      W uroczystości uczestniczyli także partnerzy projektu - Prezes SIPH Jan Czechowicz, Prezes Zarządu PARR S.A. Mirosław Kamiński oraz zaproszeni goście - wiceprezydent Słupska Marek Biernacki, Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego Ewa Krzaczkowska i grono współpracujących w projekcie z AP firm oraz instytucji, a także koordynatorzy projektu SOA z Uczelni.

      Spotkanie było okazją do gratulacji i podziękowań dla osób bezpośrednio zaangażowanych w praktyczną realizację staży zawodowych dla nauczycieli akademickich. Warto przypomnieć, że w projekcie uczestniczyły 24 firmy o szerokim profilu wielobranżowym. Zorganizowane w nich staże zawodowe dla 45 nauczycieli służyły podniesieniu ich kwalifikacji praktycznych i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć na kierunkach modyfikowanych w AP w Słupsku. Każdy stażysta w trakcie stażu został otoczony opieką wyznaczonego przez firmę pracownika o wysokich kompetencjach. W ten sposób przy zaangażowaniu wszystkich partnerów został osiągnięty zakładany cel w ramach tego projektu.

      Powstające na uczelni nowe kierunki uwzględniają potrzeby branżowe firm, dlatego w obszarze SOA znalazły się firmy preferujące inteligentne technologie, specjalizacje inżynierskie, energetykę, środowisko oraz turystykę i zdrowie. Zaowocuje to kształceniem studentów w nowych zawodach i specjalnościach, które wyznaczają przyszłość dla wielu firm.

Fot. A.Dymiter