zus2

    Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” ​organizowane w dniu 25 sierpnia 2017 r.

    W nocy z 11 na 12 sierpnia br. przez teren województwa pomorskiego przeszła nawałnica o niespotykanej sile, która zniszczyła wiele hektarów lasów, pól uprawnych, pozbawiła dobytku dziesiątki tysięcy mieszkańców naszego regionu.

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, wystosował APEL do przedsiębiorców o pomoc w zaistniałej wyjątkowo trudnej sytuacji. Cały czas trwa walka ze skutkami nawałnicy. Każdy może pomóc.

Poniżej pełna treść apelu.

    W imieniu ZDZ w Słupsku zapraszamy na bezpłatne certyfikowane szkolenia językowe oraz komputerowe.

Wszelkie informacje w piśmie poniżej.

Regulamin projektu dostępny pod linkiem: LINK

Serdecznie zapraszamy!

    W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z 2017r poz.1380 nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna przyjmowanie wniosków: o przyznanie ze środków Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej, wnioski w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych  i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ( na nowo opracowanych przez urząd drukach). 

    Oferta skierowana do Przedsiębiorców wpisuje się w założenia rządowego programu „Praca dla więźniów”. W ramach podejmowania przez Służbę Więzienną działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych, ekonomicznych istnieje możliwość zatrudniania, między innymi przez prywatnych przedsiębiorców osób pozbawionych wolności odbywających karę w zakładach karnych i aresztach śledczych a zatrudnienie skazanych wiąże się z szeregiem ulg i korzyści dla przedsiębiorców.

 

 

    Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem praktycznych umiejętności w zakresie obsługi biurowej do odbycia stażu w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Zapewniamy dobre warunki i szeroki zakres kompetencji.