Oferta skierowana do Przedsiębiorców wpisuje się w założenia rządowego programu „Praca dla więźniów”. W ramach podejmowania przez Służbę Więzienną działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych, ekonomicznych istnieje możliwość zatrudniania, między innymi przez prywatnych przedsiębiorców osób pozbawionych wolności odbywających karę w zakładach karnych i aresztach śledczych a zatrudnienie skazanych wiąże się z szeregiem ulg i korzyści dla przedsiębiorców.

 

 

    Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem praktycznych umiejętności w zakresie obsługi biurowej do odbycia stażu w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Zapewniamy dobre warunki i szeroki zakres kompetencji.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 roku”.

    Uprzejmie informujemy, że na terenie jednostki penitencjarnej Oddziału Zewnętrznego w Ustce jest możliwość ulokowania i zorganizowania drobnej pracy nakładczej (np. skręcanie czy składanie wieszaków, długopisów, uchwytów, zawiasów przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności). Jednostka ma możliwości wygospodarowania i udostępnienia pomieszczenia do wykonywania tego typu pracy i drobnej produkcji.

    W dniach 20-22 czerwca 2017 roku w Rawie Mazowieckiej odbył się organizowany corocznie od 2005 roku Kongres Przemysłu Motoryzacyjnego pn. „AutoEwent 2017”, w którym wzięło udział ponad 300 firm i przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej z całej Polski oraz liczne firmy zagraniczne współpracujące z polskim przemysłem motoryzacyjnym.

    5 czerwca 2017 roku w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się Gala 18. edycji konkursu „Gryf Gospodarczy” organizowanego pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego.

    Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r. poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

2

    W dniu 13.06.2017r. miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu".