Uprzejmie informujemy, że na terenie jednostki penitencjarnej Oddziału Zewnętrznego w Ustce jest możliwość ulokowania i zorganizowania drobnej pracy nakładczej (np. skręcanie czy składanie wieszaków, długopisów, uchwytów, zawiasów przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności). Jednostka ma możliwości wygospodarowania i udostępnienia pomieszczenia do wykonywania tego typu pracy i drobnej produkcji.

    W dniach 20-22 czerwca 2017 roku w Rawie Mazowieckiej odbył się organizowany corocznie od 2005 roku Kongres Przemysłu Motoryzacyjnego pn. „AutoEwent 2017”, w którym wzięło udział ponad 300 firm i przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej z całej Polski oraz liczne firmy zagraniczne współpracujące z polskim przemysłem motoryzacyjnym.

    5 czerwca 2017 roku w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się Gala 18. edycji konkursu „Gryf Gospodarczy” organizowanego pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego.

    Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r. poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

2

    W dniu 13.06.2017r. miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu".

IMG 97638 czerwca 2017 roku, w hali „Gryfia” w Słupsku odbyły się targi pracy pn. „Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych”. Targi zorganizowała Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa przy udziale Urzędu Miejskiego w Słupsku, Starostwa Powiatowego w Słupsku, Urzędu Gminy w Słupsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

18882276 1717753298253946 6023080656181800786 nZapraszamy na warsztat, podczas którego odpowiemy na pytanie jak Amerykanie skutecznie komercjalizują wiedzę i transferują technologie. Prelegentem warsztatów będzie Pani Kathleen Graham, Regionalny Koordynator Programu FTTA w Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska.

Szanowni Państwo,

             W imieniu Pana Wójta uprzejmie informujemy, że samorządy czterech gmin położonych wzdłuż drogi krajowej nr 6 podjęły decyzję o wspólnym proteście przeciwko decyzji o wstrzymaniu budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku od Koszalina do Bożegopola, czyli na całym środkowopomorskim odcinku tej trasy. Taka decyzja oznacza, wykluczenie transportowe tego obszaru i związane z tym opóźnienie rozwoju gospodarczego. Dostępność transportowa jest kluczowym kryterium lokalizacji inwestycji, a to przekłada się na miejsca pracy i jakość życia w naszym regionie.